Het forum op 3 april is afgelast wegens de situatie rond het corona-virus!
Mogelijke nieuwe datum: 10 oktober 2020.

Dagvoorzitter: Dorien Putman
Opening door Carlo Verhaar.
Plenaire lezing 1 over Drawdown. Roy Straver. (www.climatecleanup.org): auditorium stadshuis
Drawdown is dé oplossingsgerichte kapstok om aan de slag te gaan met het oplossen van de op ons af komende klimaatontwrichting. Honderd doorgerekende oplossingen, doorgerekend naar effectiviteit op wereldschaal, maar ook lokaal vertaalbaar.
Drawdown doet een beroep op iedereen: burgers, bedrijven, politiek, om dat wat mogelijk is ook werkelijk aan te pakken, met als opbrengst een wereld die zichzelf niet opbrandt, maar regeneratief is, dus al het mooie van deze aarde weet te versterken. Niet met luchtfietserij, maar met gezond verstand!
Daarnaast werkt Drawdown vanuit een systeemvisie en is daarmee in staat om dwarsverbanden te leggen in onze vaak verkokerde aanpak, en zo mensen samen te brengen vanuit een gedeelde visie.
Inschrijfformulier R1.

Plenaire lezing 2, 'Material matters'. Sabine Oberhuber. (www.turntoo.com): auditorium stadshuis
Material Matters is geschreven door Sabine Oberhuber en Thomas Rau. Het boek gaat niet specifiek over klimaat of klimaatcrisis, maar gaat over hoe we ons voortbewegen op deze aarde, hoe we daar naar kijken, en op welke manier we verantwoordelijkheid kunnen nemen voor onze impact. Belangrijk is het daarbij om te kijken hoe verantwoordelijkheid en het beheer van processen zich tot elkaar verhouden. Door met een andere bril naar de 'normale' gang van zaken te kijken, blijken oplossingen verassend dichtbij. Inschrijfformulier R2.

of Workshopronde 1.
Workshop A1: Zelf aan de slag met verduurzaming van jouw woning, i.s.m. het Duurzaamheidscentrum. Kijk voor meer info op 'DCDeventer'
Deze workshop vindt plaats in het duurzaamheidscentrum/stadsetalage.

Workshop A2: Welke ervaring is inmiddels opgedaan met verschillende manieren om woningen te verduurzamen? Hoe is de woning daarna? Energieverbruik? Kosten? Woongemak? Rentree heeft hier ervaring mee opgedaan, en wil deze kennis graag delen, en je zo meenemen langs de verschillende mogelijkheden.
Kijk voor meer info op 'In de wijk' Lokatie: Nieuwe Markt 23.

Workshop A3: Welkom in Youtopia.
Discussies over klimaatverandering met een focus op technologie en kosten gaan voorbij aan de vraag: is dit leven het behouden waard? In dit project gaan we daarom het verlangen aanwakkeren naar een ánder leven, eentje binnen de planetaire grenzen, maar zo meeslepend dat je er voor in de rij wilt staan. Maar om dit leven te willen, moet je het eerst kunnen verbeelden. Dat is Youtopia.
Deze workshop wordt geleid door Anabella Meijer (www.eerstehulpbijklimaatverandering.nl).
Kijk voor meer info op 'In de wijk' Lokatie: Nieuwe Markt 23.

Workshop A4: Hoe kijk je naar je 'voetafdruk' als bedrijf? In het maken van producten of leveren van diensten maak je als bedrijf keuzes. In iedere stap van je bedrijfsvoering kan je kijken hoe je keuzes de uiteindelijke 'voetafdruk' van je product beïnvloeden. Hoevel energie en grondstoffen gebruik je, en en hoeveel daarvan win je weer terug, of hergebruik je? Het vraagt vooral een andere bril om zo naar bedrijfskeuzes te kijken, maar is zeker uitvoerbaar. In deze workshop word je daarin meegenomen.
Kijk voor meer info op 'Bedrijven' Lokatie: Nieuwe Markt 23.

Workshop A5: Verkort de voedselketen: een effectieve manier om CO2 te besparen is het verkorten van de voedselketen, d.w.z. ons eten niet over de hele wereld heenslepen, maar in de regio van boer naar bord brengen. Hoe kunnen we deze lokale keten versterken in combinatie met vergroting van bio-diversiteit. I.s.m. het duuzaamheidscentrum. Kijk voor meer info op 'Bio' Lokatie: Nieuwe Markt 23

Workshop A6: Hoe kunnen jongeren nog beter hun stem laten horen als het gaat om klimaat, en klimaatoplossingen? Wat kan je zelf, en hoe kan je samen beweging brengen?
Ons doel is om na het event als actieve jongeren verder te gaan!Kijk voor meer info op 'Jongeren' Lokatie: Kikajon, Nieuwstraat 60.

Plenaire lezing 3 'Eerstehulpbijklimaatverandering'. Anabella Meijer. (www.eerstehulpbijklimaatverandering.nl)
Anabella Meijer is bekend van het boek 'Eerstehulpbijklimaatverandering'. Ze neemt je in haar boek stap voor stap mee van 'weten', 'voelen', 'kunnen' naar 'doen', op een manier die bij jou past. Hoe voorkom je dat je je platgewalst voelt door wat er allemaal misgaat rond het klimaat? En je bij je positieve intentie en mogelijkheden komt? Of je voorbehouden los kan laten en in beweging kan komen? Inschrijfformulier R3.

of Workshopronde 2.
Workshop B1: Workshop 'verborgen impact', i.s.m. het Duurzaamheidscentrum. Kijk voor meer info op 'DCDeventer'
Lokatie: stadsetalage/duurzaamheidscentrum.

Workshop B2: Wat gebeurt er in de wijk? Hoe kan je samen in je straat of huizenblok aan de gang met zonnepanelen, ook als ej misschien zelf geen geld hebt om de panelen te bkostigen? Postcoderoosprojecten helpen om beschikbare daken en financiering bij elkaar te brengen, waarbij het een win-win is voor iedereen. I.s.m. Ieder1.
Kijk voor meer info op 'In de wijk' Lokatie: Nieuwe Markt 23

Workshop B3: Samen kan je meer. In Bathmen hebben burgers en boeren samen een aantal grote verduurzamingsprojecten opgezet. Het is heel inspirerend om te zien wat mogelijk is in een dergelijke samenwerking. Kijk voor meer info op 'In de wijk' Lokatie: Nieuwe Markt 23

Workshop B4: Hoe kijk je naar je 'voetafdruk' als bedrijf? In het maken van producten of leveren van diensten maak je als bedrijf keuzes. In iedere stap van je bedrijfsvoering kan je kijken hoe je keuzes de uiteindelijke 'voetafdruk' van je product beïnvloeden. Hoevel energie en grondstoffen gebruik je, en en hoeveel daarvan win je weer terug, of hergebruik je? Het vraagt vooral een andere bril om zo naar bedrijfskeuzes te kijken, maar is zeker uitvoerbaar. In deze workshop word je daarin meegenomen.
Kijk voor meer info op 'Bedrijven' Lokatie: Nieuwe Markt 23

Workshop B5: Klimaatgesprekken (www.klimaatgsprekken.nl). Veel mensen voelen zich betrokken bij milieu en duurzaamheid, of maken zich zorgen om klimaatontwrichting. 'Klimaatgesprekken' helpt je daarbij door open in gesprek te gaan. En zo te onderzoeken wat je zelf daaraan kan doen en wat bij je past, maar ook waar je tegenaan loopt. Zo help je elkaar om steeds meer de daad bij de intentie te voegen. Kijk voor meer info op 'Bio'. Lokatie: Nieuwe Markt 23